Preventie


Preventie van ziekteverzuim kan bijvoorbeeld gaan over een werkplek van een individuele medewerker, het geven van een verzuimtraining en over beleid op bedrijfsniveau.
PREVENTIE gaat in mijn beleving vooral over de wijze waarop er gecommuniceerd wordt binnen het bedrijf.
– Wordt er met respect met elkaar omgegaan,
– hebben de medewerkers binding met het werk wat ze uitvoeren en met het bedrijf waar ze werken?
– Is er aandacht voor de medewerker en,
– is de medewerker trots op het bedrijf waarvoor hij/zij werkt?

Werkplek onderzoek
Het kan zijn dat uw medewerker klachten ervaart die gerelateerd zijn aan de werkplek. Ik kan voor u een werkplekonderzoek uitvoeren. Er vindt dan altijd eerst een uitgebreid gesprek met de medewerker plaats. Daarna onderzoek ik de werkplek. Aan u als werkgever wordt zowel een mondelinge als schriftelijke terugkoppeling inclusief advies gegeven.

Verzuimtraining
Een effectief middel in de verzuimpreventie is een verzuimtraining voor leidinggevenden. Aspecten die daarbij aan bod komen zijn:
de (wettelijke) basiskennis die een leidinggevende nodig heeft bij de verzuimbegeleiding,
de middelen die ingezet kunnen worden om de verzuimdrempel te verhogen,
de rol en de invloed op de wijze van communicatie van de leidinggevende, oa. tijdens de verzuimbegeleiding,
het kostenaspect van verzuim.

De training zal tevens gebruikt worden om samen met leidinggevenden uniforme afspraken te maken over de verzuimbegeleiding.

Beleidsadvisering
Voorkomen is beter dan genezen. Ik kan uw arbo- en verzuimbeleid beoordelen en samen met u een plan maken om de wijze waarop er gecommuniceerd wordt te verbeteren. De eerste verandering is meestal het invoeren van een verzuimprotocol. Bij wie meldt de medewerker zich ziek? Welke afspraken worden vervolgens met de medewerker gemaakt? Welke verantwoordelijkheid neemt de werknemer voor zijn/haar rekening? Welke (passende) werkzaamheden kunnen wel uitgevoerd worden?
Alle geadviseerde acties zijn gericht op het verminderen van verzuim en de verzuimfrequentie.