Verzuimbegeleiding


Onder verzuimbegeleiding vallen verschillende activiteiten. U kunt denken aan het telefonisch informatie inwinnen en aan het uitvoeren van huisbezoeken bij een medewerker. Met u en met uw leidinggevenden kan ik in gesprek over alle verzuimthema’s. Hierbij wil ik aansluiten bij uw wensen. Dit kan zijn als klankbord, maar ook kan ik u adviseren en/of coachen.
 

Telefonisch informatie inwinnen
Indien u zich zorgen maakt over de situatie met betrekking tot verzuim van een medewerker dan kan ik voor u telefonisch contact met de medewerker opnemen. Ik breng in kaart welke mogelijkheden er op dat moment zijn om eigen of ander werk uit te voeren. Ook maak ik afspraken met de medewerker die zijn of haar herstel kunnen bevorderen.

Het uitvoeren van huisbezoeken
U kunt ervoor kiezen om een huisbezoek uit te laten voeren. Rekening houdend met de privacy van de medewerker zal ik informatie inwinnen. Ook hiervoor geldt dat ik in kaart breng welke mogelijkheden er op dat moment zijn om werk uit te voeren. Verder ga ik afspraken maken met de medewerker die zijn of haar herstel bevorderen.

Waarom verzuimbegeleiding?
Goede verzuimbegeleiding kan de verzuimduur aanmerkelijk verkorten. Belangrijk hierbij is om te blijven focussen op mogelijkheden en te zoeken naar werkzaamheden die uw medewerker wel kan uitvoeren. Mogelijk ontbreekt u de tijd om de verzuimende medewerker de aandacht te geven die hij/zij verdient. Of het kan u effectiever lijken een externe met de kwestie aan de slag te laten gaan. In beide gevallen kunt u mij inschakelen.

Vanaf de eerste dag van de ziekmelding kan ik een actieve rol spelen in de begeleiding, zodat de medewerker zo snel mogelijk terugkomt in het arbeidsproces. Dit is zowel voor u als voor uw medewerker van belang. U als werkgever blijft altijd een centrale rol in de verzuimbegeleiding spelen.

Coachen van en adviseren aan werkgever en/of leidinggevenden
Een belangrijk onderdeel in de verzuimbegeleiding is de wijze waarop de begeleiding uitgevoerd wordt. Ik kan u persoonlijk coachen in de professionalisering van gespreksvaardigheden, houding en gedrag naar de (arbeidsongeschikte) medewerker. Doel is uiteraard om daarmee het verzuim te voorkomen, te verkorten en/of te verminderen.

Daarnaast is het mogelijk om met uw medewerker in gesprek te gaan als er signalen zijn van dreigend verzuim. Samen bepalen wij of er een coachtraject opgestart moet worden. In alle gevallen werken we met zo kort mogelijke lijnen.

Frequent verzuim
Frequent verzuim is aan de orde als iemand drie keer of vaker voortschrijdend gedurende twaalf maanden verzuimt. Dit verzuim kan een duidelijke medische reden hebben maar meestal is er iets anders aan de hand. Uit zorg naar de medewerker en ter voorkoming van langdurig verzuim worden gesprekken met de medewerker gevoerd. Bij deze gesprekken is bij voorkeur de betreffende leidinggevende (deels) aanwezig omdat hij of zij goed op de hoogte is van de arbeidssituatie, de arbeidsomstandigheden, de cultuur en de sfeer op de werkplek.